Behandelwijze

Het lichaam is het instrument binnen de haptonomie. Hiermee vergaar ik kennis over hoe het systeem van jouw persoon werkt. Bij mijn manier van aanpak staat ons denken, voelen en handelen (doen) centraal. 

We hebben een gesprek (denken) waarin we de hulpvraag helder maken, de volgende stap is een vertaalslag naar oefeningen (doen) en kijken we samen naar het stuk voelen. Dit doe ik door voel ervaring in de vorm van aanraken op de behandeltafel. Hierdoor wordt jij je bewust van de signalen die jouw lichaam geeft. Deze ervaringen en inzichten ga je toepassen in de praktijk / dagelijks leven. 

Ik vind het belangrijk dat jij je tijdens ons traject zodanig ontwikkelt, dat je inzicht krijgt in jouw vermogen en jouw kracht. Ik wil je leren hoe deze kunt inzetten in het contact dat je met de mensen om je heen hebt.